Hjemmetjenesten ser behovet for våre kompetansehevende tilbud

  • Hjemmetjenesten ser behovet for våre kompetansehevende tilbud

«I vår hjemmetjeneste er det obligatorisk å ta Noklus e-læringskurs», sier Monica Dåvøy, leder for Heimetenesta, Høyanger sørside i Høyanger kommune. Det at vi kan supplere med gode e-læringskurs, gjør at alle har mulighet til få økt kompetanse.» E-læringskursene er bare ett av flere tilbud Noklus har tilgjengelig for sine deltakere i hjemmetjenesten.

Deltakelse i Noklus innebærer at hjemmetjenesten har et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet. Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt.  Oppdaterte analyseprosedyrer, e-læringskurs og informasjon om analyseutstyr er tilgjengelig. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatet og bistand ved behov til å bedre kvaliteten.

Fornøyde deltakere 
I Høyanger kommune finner vi en hjemmetjenesteenhet som bl.a. har benyttet e-læringskursene flittig. Kursene omhandler blodprøvetaking og kvalitetsarbeid, i tillegg er det flere kurs innenfor temaet urinprøver.
 

Monica Dåvøy, leder for Heimetenesta, Høyanger sørside, forteller at de er en liten hjemmetjeneste og at kursbudsjettet deres fort blir brukt opp. Derfor er Noklus sine e-læringskurs populære hos dem.

     
"Det at vi kan supplere med gode e-læringskurs, gjør at alle har    mulighet til få økt kompetanse. I vår hjemmetjeneste er det      obligatorisk å ta Noklus e-læringskurs. Jeg henger opp liste over aktuelle kurs, og både sykepleiere, helsefagarbeidere og ufaglærte må, innen en gitt frist, gjennomføre e-læringskurs i det laboratoriearbeidet de utfører», sier Monica Dåvøy. 
 

Videre sier hun: «Kursene er enkle og omhandler det vi jobber med til dagen. Det er fort at vi lager oss våre egne vaner og uvaner. Da er det godt å repetere og fange opp det som er nytt. De ansatte er opptatt av å få faglig påfyll, og synes det er kjekt med e-læringskurs».

Bildet viser glukosemåling hjemme hos en bruker av Heimetenesta,
Høyanger sørside. Foto: Monica Dåvøy

 
Noklus blir godt mottatt
     

Noklus tilbyr i dag hjemmetjenesten statlig finansiert to års deltakelse i Nordland, Østfold, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Rogaland, inkludert kommuner i Hordaland som sokner til Helse Fonna. Noklus blir tatt godt imot, og nesten alle har takket ja til å delta. Tilbakemeldinger viser at hjemmetjenesten opplever deltakelse i Noklus som et viktig kompetansehevende tilbud, og gjennomgangstonen er at det er nyttig og trygt å ha Noklus med på laget.  Planen er å utvide tilbudet til nye fylker i 2018. 

Tilbud om deltakelse for alle landets hjemmetjenester avhenger av statsbudsjettet
Nå håper Noklus at det bevilges nok midler over statsbudsjettet for 2018, slik at flere hjemmetjenester kan få tilbud om to års statlig finansiert deltakelse i Noklus. På denne måten kan alle brukerne av hjemmetjenesten få et likeverdig og kvalitetssikret tilbud, samme hvor man bor i landet. Hvor mange år det tar å gi tilbudet til hele landet, er avhengig av hvor stor bevilgning Noklus gis i statsbudsjettene framover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 


 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen