Intern kvalitetskontroll - nytt elektronisk kontrollskjema

  • Intern kvalitetskontroll - nytt elektronisk kontrollskjema
Er analysekvaliteten tilfredsstillende? Beregn CV og avvik på en enkel måte ved hjelp av Noklus elektroniske kontrollskjema. Dette er nyttig for alle analyser. For HbA1c er det nødvendig om analysen benyttes diagnostisk.

Noklus har forbedret sitt elektroniske kontrollskjema. Legg inn data for fasit og akseptgrenser og registrer analyseresultatene fortløpende sammen med analysedato og lotnr på reagens og kontroll. Du vil få en visualisering av alle resultater og grenser, beregning av presisjon (CV) og avvik fra fasit, antall resultater og tidsperiode som er med i beregningene blir oppgitt. Du vil få varsel om kontrollresultatene faller utenfor akseptgrensene du la inn, og du får varsel når du endrer lotnr da det er gunstig å begynne på ny registrering da.

Det nye kontrollskjemaet finner du i Laboratorieperm II, kapittel 25.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen