Noklus i stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet

  • Noklus i stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet
Noklus sitt arbeid er omtalt i Meld. St. 10 (2012-2013) under overskriften "God kvalitet - trygge tjenester".
Les mer.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen