Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, urin-albumin

  • Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, urin-albumin
Vurderingsbrevene for urin-albumin, utsendelsesdato 13.11.2012, er sendt ut til dem som deltok på denne utsendelsen. Ved behov for hjelp, ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen