Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, hematologi

  • Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, hematologi
Vurderingsbrevene for hematologi, utsendelsesdato 06.11.2012, er sendt ut til dem som deltok på denne utsendelsen. Ved behov for hjelp, ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen