Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, HbA1c og kolesterol

  • Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, HbA1c og kolesterol
Vurderingsbrevene for HbA1c og kolesterol, utsendelsesdato 20.11.2012, er sendt ut til dem som deltok på denne utsendelsen. Ved behov for hjelp, ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent.

 


Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen