Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, D-dimer

  • Resultater fra ekstern kvalitetskontroll, D-dimer
Vurderingsbrevene for utsendelsen D-dimer, utsendelsesdato 27.11.2012, er sendt ut til dere som deltok på denne utsendelsen. Ta kontakt med din lokale laboratoriekonsulent dersom du har spørsmål til resultatene.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen