Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling brer om seg

  • Opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling brer om seg

Stadig flere helseforetak vil at Noklus skal drive opplæring i egenkontroll av Marevanbehandling. Noklus i Helse Nord har siden 2011 lært opp ca 230 pasienter i egenkontroll av Marevanbehandling. Ytterligere 100 pasienter i Helse Nord skal læres opp i 2013.

I tillegg er det signert avtale om oppstart av opplæring i 2013 for Helse Førde, Stavanger Universitetssykehus, Sørlandet sykehus, og Sykehuset Østfold. Flere andre helseforetak vurderer å starte Noklus sin opplæring, og vi blir stadig kontaktet av helsepersonell og pasienter som er interessert i bistand fra Noklus. Les mer.

Ønsker du informasjon, kontakt: Prosjektleder Elisabeth Sellevoll Løkkebø 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen