Utsendelse av kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier

  • Utsendelse av kvalitetskontroll til sykehuslaboratorier
Mandag 14. januar sendes ekstern kvalitetskontroll for analyse av PT-INR, APTT og fibrinogen til sykehuslaboratoriene som deltar i kvalitetskontrollprogrammet. Kontrollene skal ankomme laboratoriet 15. januar. Utsendelsen er web-basert og brukernavn/passord får dere sammen med kontrollene. Ta kontakt med Line Agledal (tlf 55979506) dersom kontrollene ikke ankommer til forventet tid.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen