Praksisrapporter til allmennlegen

  • Praksisrapporter til allmennlegen

Det å se på egen praksis sammen med gode kolleger er både interessant og nyttig, og NOKLUS har nå klar to rapporter basert på uttrekk av journaldata. Programvaren som foretar uttrekket fungerer for Vision, WinMed, System X og Infodoc slik at de aller fleste vil kunne ta ut data (det arbeides med programvare for Winmed 3, som forhåpentlig vil være klar om ikke så lenge). NOKLUS samarbeider med NFA og AF om dette tilbudet, og allmennlegeforeningene anbefaler kollegagruppene å melde seg på.  Tilbudet er gratis. 

Programvaren leveres på en CD og er meget enkel å installere. Journal-dataene anonymiseres og hentes ut på noen få minutter. Alt kan gjøres selv om andre i praksisen arbeider med journalsystemet. 

Innen en måned etter at dataene er innsendt, får du tilsendt to rapporter basert på utvalgte praksisdata for ett år. Den ene rapporten, Praksisprofilen, omhandler spesielt bruken av laboratorieanalyser, men gir også en generell oversikt over listepopulasjonen og diagnosebruk. Den andre rapporten omhandler detaljert Marevan-behandlingen hos listepasientene, og inneholder i tillegg en del faglig informasjon relatert til slik behandling. I begge rapportene sammenstilles dine data med data fra alle som har svart. 

Begge rapportene er tilrettelagt for gjennomgang i kollegagruppen med forslag til problemstillinger. Vi beregner ett møte (3x45 min) på praksisprofilen og 1-2 møter på Marevanrapporten inklusive litt forarbeid (datauttrekk og gjennomlesing av egen rapport). Siden datagrunnlaget er ett år bør du ha arbeidet i praksisen i minst så lang tid. Du kan velge tidsrommet selv, men det bør ikke være for langt tilbake i tid. Du kan også få rapport om du vikarierer på en annens liste, forutsatt at du har gjort det i minst ett år. Til nød kan vi også bearbeide datasett basert på ned til 6 måneder i praksis, men da blir det litt vanskeligere å sammenligne dine data med data fra andre deltakere. 

For påmelding og mer informasjon, send e-post til NOKLUS og oppgi ditt legesenter og det journalsystemet du bruker.

Les mer om Praksisprofilen
 
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen