Bruk og tolking av urinprøver på sykehjem

  • Bruk og tolking av urinprøver på sykehjem
Noklus har tidligere sendt ut to pasienthistorier som omhandler bruk og tolking av urinprøver på sykehjem. Leger fra 40 % av landets sykehjem svarte og mottok informasjon med svarfordeling og faglige kommentarer.

Den første kasuistikken viste at  rutinemessig urinundersøkelse ved innleggelse i sykehjem er uheldig fordi positive strimmelfunn, som skyldes forurensing eller asymptomatisk bakteriuri, lett fører til unødig behandling eller utredning.

Den andre kasuistikken tok opp problemer knyttet til vurderingen av "grumset" urin hos en sykehjemspasient med permanent kateter. Spennende? Les mer i tilbakemeldingen.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen