Implementering av Noklus diabetesskjema i Hordaland

  • Implementering av Noklus diabetesskjema i Hordaland

Helsedirektoratet har bevilget prosjektmidler til implementering av Noklus diabetesskjema i Hordaland. Diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen ble ansatt ved Noklus 11. mars. Hun reiser nå rundt til legekontor i Hordaland som er interessert i å få hjelp med installasjon av programvaren og veiledning i bruk av skjemaet. Alle legekontorene har fått et informasjonsskriv om dette tilbudet som er kostnadsfritt.

Noklus diabetesskjema er laget på bakgrunn av Norsk diabetesregister for voksne som er et medisinsk kvalitetsregister. Skjemaet er et godt verktøy for allmennleger i behandlingen av diabetes. Helsedirektoratet og legeforeningen anbefaler at allmennlegene tar i bruk diabetesskjema og bidrar med data til registeret.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med diabetessykepleier Tone Vonheim Madsen.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen