Noklus-pakken - 25 år med kunnskap og erfaring

  • Noklus-pakken -  25 år med kunnskap og erfaring

Laboratorievirksomhet utgjør en viktig del av norsk helsetjeneste. God kvalitet på laboratorievirksomheten fører til at man unngår unødvendige sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjoner og henvisninger. Helsevesenet er avhengig av kvalitet i alle ledd for å kunne gi pasientene den behandlingen de har krav på. Laboratoriefaget er ett av disse viktige leddene.

Hva inneholder Noklus-pakken?
Innholdet i tilbudet fra Noklus gir deltakerne mulighet til å styre laboratorievirksomheten sin for å kunne sikre trygge og forsvarlige tjenester.

Tilbudet er også lagt opp slik at helseinstitusjoner som tar prøver (blod, urin, avføring, sårprøver m.m.) og utfører laboratorieanalyser, skal få hjelp til å imøtekomme kravene i «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten».

Prosedyrer, e-læringskurs og kvalitetskontroller
Deltakerne i Noklus har tilgang til ulike hjelpemidler for å sikre forsvarlig drift av laboratoriet. Ansatte på laboratoriet får bl.a. tilgang til oppdaterte laboratorieprosedyrer, kvalitetskontroller og ulike e-læringskurs.

Besøk og kurs
Våre over 3000 deltakere får jevnlig besøk av laboratoriekonsulenter fra Noklus. I disse møtene får deltakerne veiledning og råd, samt mulighet til å ta opp laboratorierelaterte spørsmål. Noklus bidrar med oppdatert informasjon om aktuelle tema.  I tillegg holder vi kurs for over 5000 helsearbeidere i Norge hvert år, noe som gjør Noklus til en av de største kursarrangørene for helsepersonell.

Laboratorieansvarlig
Laboratorievirksomheten må styres for å sikre trygge og forsvarlige tjenester. Derfor anbefaler Noklus at alle som driver med laboratorievirksomhet, oppnevner en laboratorieansvarlig som også blir Noklus sin kontaktperson. Vi har laget et eget e-læringskurs med forslag til ansvarsfordeling og arbeidsoppgaver for laboratorieansvarlig. Noklus har også utarbeidet en opplæringsplan som et verktøy for å skaffe oversikt over kompetanse og behov for opplæring i prøvetaking og laboratoriearbeid for de enkelte i virksomheten.

Noklus følger opp myndighetenes satsninger
Laboratoriefaget er i stadig utvikling. Noklus følger med i tiden, og tilrettelegger for at deltakerne til enhver tid får oppdatert kunnskap. I tillegg følger vi opp myndighetenes satsninger, slik at vi sørger for at den laboratoriefaglige delen av en satsning når ut til våre deltakere. Et eksempel her er tiltak Noklus har satt i gang som følge av myndighetenes satsning på å redusere antibiotikabruk med 30 % innen utgangen av 2020. Det kan du lese mer om i saken "Noklus med ulike tiltak i kampen mot unødig antibiotikabruk".

Dagens Medisin har også publisert en sak om Noklus sine tiltak mot økt antibiotikabruk, der de har intervjuet sykehjemslege og Noklus-medarbeider, Svein Ivar Fylkesnes.  "Vi ser altfor mange som tolker urinprøver feil".

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen