Jubileumskonferanse - Noklus 25 år

  • Jubileumskonferanse - Noklus 25 år
Noklus så dagens lys i 1992 etter en rekke oppslag i pressen om dårlige laboratorieprøver i primærhelsetjenesten. Den norske legeforeningen, Kommunenes Sentralforbund og Helse- og omsorgsdepartementet tok grep og etablerte organisasjonen Noklus, som skulle sikre kvaliteten på laboratorieprøver i primærhelsetjenesten.
 

25 år etter har jubilanten vokst seg større, fått flere ansatte, flere seksjoner og ikke minst flere deltakere. Kvalitetsforbedring av laboratorie­undersøkelser er en kontinuerlig prosess, og derfor må både Noklus og deltakerne stadig fokusere på å sikre stabil, god kvalitet på laboratorieundersøkelsene, avdekke problemområder sammen og holde tritt med den laboratoriefaglige utviklingen. Studier viser at laboratoriekvaliteten blir bedre jo lenger en deltaker er med i Noklus.

En dynamisk 25-årsjubilant
Leder i Noklus, Sverre Sandberg, har vært med siden starten, og har vært primus motor i oppbyggingen av organisasjonen. Han er stolt av den dynamiske 25-årsjubilanten, og det organisasjonens ansatte og alle deltakerne sammen har fått til: 

«Noklus har vært på en utrolig reise siden den spede begynnelsen i 1992, fra den første utsendelsen, en hemoglobinkontroll, som gikk til 835 legekontor, til samme kontrollutsendelse nå i 2017, som gikk til 2503 deltakere. Men, påpeker Sandberg, vi er på ingen måte i mål. Laboratoriefaget er integrert i all klinisk virksomhet, og er i stadig utvikling. Det fins hele tiden nye problemstillinger å gripe fatt i.»

Unik struktur
Den desentraliserte strukturen med laboratoriekonsulenter som reiser rundt og gir veiledning og holder kurs for deltakerne, er helt unik på verdensbasis. Ifølge Sandberg er det noe av nøkkelen bak suksessen: «Vi har tett og god kontakt med våre deltakere. Det gjør at vi raskt kan komme ut med viktig informasjon og iverksette nødvendige tiltak. Når helsemyndighetene går ut med anbefalinger og setter seg ambisiøse mål, følger Noklus opp den laboratoriefaglige delen av satsingen overfor våre deltakere. Vårt valg av urinveisinfeksjon som årets tema og våre tiltak for å redusere antibiotikabruk, er eksempel på dette. I slike satsinger samarbeider vi også med andre organisasjoner.»

«Fra 2017 skal Noklus bidra til å kvalitetsforbedre all laboratorievirksomheten i helsetjenesten, fra hjemmetjeneste til spesialistlaboratorier. Mens vi tidligere har arbeidet mot laboratorier utenfor sykehusene, gleder vi oss nå til å samarbeide med laboratorier i spesialisthelsetjenesten.»

Tilbake til selve jubileumskonferansen
Konferansen ga ansatte i Noklus, forelesere, gjesteforelesere og andre inviterte en unik mulighet til å være sammen, oppdatere hverandre på spennende tema innen laboratoriefaget og feire 25 års arbeid for å løfte kvaliteten på laboratorievirksomheten i Norge.

«Det er alltid hyggelig å samle medarbeidere som til daglig jobber rundt omkring i hele landet.  Men i år blir det ekstra stas, med feiring av 25-årsjubileum, diskusjoner om hvor veien går videre, utdeling av hederspris og vandrepokal og mange gode faglige diskusjoner. Jeg føler meg privilegert som leder en organisasjon med så mange flotte og faglig dyktige medarbeidere», sier Sverre Sandberg, og fortsetter: «Samtidig ønsker jeg å rette en stor takk til alle som har vært med på å bygge opp organisasjonen, og til alle de flotte deltakerne våre.»

Noen smakebiter fra programmet
Noen av temaene som ble belyst under konferansen, var; «Nasjonale retningslinjer for diabetes», «Urinveisinfeksjon og antibiotikaresistens», «Trender innen ekstern kvalitetssikring» og «Muligheter og utfordringer med fremtidens PNA-analyser». Vi fikk også høre hvordan laboratoriemedisin er organisert i Polen. I tillegg holdt seniorrådgiver Svein Høegh Henrichsen i Helsedirektoratet to innlegg. Det ene om Helsedirektoratets arbeid med å redusere bruk av antibiotika, og det andre om utfordringer ved helse- og laboratorieundersøkelser i forbindelse med flyktningene som kommer til Norge.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen