Økende internasjonal interesse for vår 20-årsjubilant - SKUP

  • Økende internasjonal interesse for vår 20-årsjubilant - SKUP

SKUP har som mål å forbedre kvaliteten på pasientnær analysering i Skandinavia ved å fremskaffe objektiv og leverandøruavhengig informasjon om analysekvalitet og brukervennlighet til laboratorieutstyr. SKUP har nå testet laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten i 20 år. Mye av utstyret har god analysekvalitet, men SKUP bidrar også til at uegnet utstyr ikke blir markedsført i Skandinavia. Omtrent 20 metoder/instrumenter dukket aldri opp i det norske markedet som resultat av SKUP-vurderinger. 

Starten på SKUP

Selv om SKUP ikke ble etablert før 1997, var ideen om en utprøvingsgruppe sådd allerede ved oppstarten av Noklus. Leder av Noklus, Sverre Sandberg, mente bruk av hensiktsmessig laboratorieutstyr var en viktig faktor for å sikre god analysekvalitet. Derfor var det et tankekors at laboratorieutstyr som ble tilbudt primærhelsetjenesten, ikke ble testet på en organisert måte. 

Våren 1993 ble det nedsatt en en arbeidsgruppe som skulle jobbe med et opplegg for organisert utprøving av laboratorieinstrumenter for primærhelsetjenesten. Arbeidet førte til utgivelse av en bok med en detaljert oppskrift for utprøving av laboratorieutstyr for primærhelsetjenesten. 

I starten var det kun snakk om å organisere utprøvinger for norske legekontor, men i 1996 kontaktet leder for Noklus tilsvarende kvalitetssikringsordninger i Sverige og Danmark, for å høre om de var interessert i et samarbeid om utprøvinger av laboratorieutstyr. Dette var starten på den skandinaviske utprøvingsordningen SKUP, som ble etablert i 1997. 

SKUP i Norge

Sekretariatet til SKUP er lokalisert ved hovedkontoret til Noklus i Bergen. SKUP i Norge er organisert som en seksjon i Noklus. Tre personer er knyttet til seksjonen, og Grete Monsen har ledet arbeidet fra starten og frem til september i år. Fra 1. september overtok Anne Christin Breivik ansvaret. 

Laboratoriekonsulentene i Noklus støtter seg blant annet på SKUP-rapporter når de gir råd om valg av laboratorieutstyr. Noklus oppfordrer sine deltakere til å etterspørre nøytral informasjon om både analysekvalitet og brukervennlighet ved innkjøp av nye analyseinstrumenter. Rapporter og sammendrag av SKUP-utprøvinger ligger på på SKUP sin hjemmeside, www.skup.nu.

Økende interesse for SKUP ute i verden

Det er en stadig økende oppmerksomhet omkring SKUP, både i Skandinavia og ellers i verden. I dag skrives SKUP-rapportene på engelsk, med sammendrag på dansk, norsk og svensk. I tillegg oversetter et metode- og laboratoriesenter i Italia (CIRME) rutinemessig sammendrag til italiensk. Det henvises til SKUPs utprøvinger i anerkjente tidsskrifter. Det kommer også henvendelser om utprøvinger fra bl.a. Spania, Portugal, Sveits, Tyskland, USA og en del asiatiske land. 

Les mer om SKUP på hjemmesiden www.skup.nu

Se også innlegg om SKUP, hentet fra Noklus Profilmagasin, 2016: "Skal du kjøpe nytt analyseutstyr til laboratoriet?" 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen