Urindyppekultur i allmennpraksis

  • Urindyppekultur i allmennpraksis

Nedgangen i bruk av urindyppekultur i allmennpraksis henger sammen med at grenseverdien for signifikant bakteriuri ble redusert i 2007. Grenseverdien ble redusert fra 10til 103 kolonidannende enheter per millimeter urin, og i dette lave konsentrasjonsområdet kan urindyppekultur være vanskelig å lese av. 

Men i noen situasjoner kan det likevel være nyttig å ha urindyppekultur på eget laboratorium. 

Dette kan du lese mer om i artikkelen som laboratoriekonsulent Bente Omenås, Noklus Rogaland, har skrevet i Helsesekretæren nr 4 - 2017.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen