Sverre Sandberg intervjuet av Tidsskriftet

  • Sverre Sandberg intervjuet av Tidsskriftet

"Suksesshistorien Noklus har i 25 år sørget for mindre kluss i laboratorieprøver ved norske legekontor". Dette er innledningen til intervjuet med Sverre Sandberg, leder i Noklus, i Tidsskriftet nr. 17 2017. 

Sandberg er intervjuet i forbindelse med Noklus sitt 25-årsjubileum. Han forteller at bakgrunnen for at det ble behov for en egen organisasjon for å sikre kvaliteten på laboratorieprøver, var at flere undersøkelser viste at kvaliteten på laboratorieprøver ved legekontor var relativt dårlig.

Sandberg forteller blant annet at det at Noklus har laboratoriekonsulenter rundt omkring i landet som driver opplæring hos deltaker, er en viktig faktor for kvalitetsforbedringen vi har sett de siste 25 årene.

Når han får spørsmål om hvilken gave 25-årsjubilanten kunne tenke seg, trekker han fram at Noklus gjerne skulle fått mer midler fra myndighetene til å forbedre kvaliteten på det laboratoriearbeidet som gjøres i hjemmetjenesten. Dette prosjektet ble startet i 2016, og Noklus er avhengig av midler i statsbudsjettet for å videreføre prosjektet i flere fylker.

Han har også et ønske om at myndighetene tar på seg ansvaret for utprøving av nye laboratorieinstrumenter, slik at en uavhengig part kan velge ut utstyr det er behov for å evaluere. I dag er det leverandørene som selv bestemmer hva som skal evalueres.   

Hele intervjuet med Sverre Sandberg leser du i Tidsskriftet nr. 17 2017.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen