Vi gratulerer Ingrid Hov Odsæter med PhD-graden

  • Vi gratulerer Ingrid Hov Odsæter med PhD-graden

Kandidatens veiledere har vært professor Sven Magnus Carlsen og professor Eszter Vanky, NTNU og overlege Arne Åsberg, St. Olavs Hospital.

Emnet for prøveforelesningen var: ""Maternal diabetes and fetal programming".

Her finner du mer informasjon om disputasen.

Noklus gratulerer!

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen