Sterk anbefaling om bruk av Noklus diabetesskjema

  • Sterk anbefaling om bruk av Noklus diabetesskjema

Du kan lese mer om anbefalingen fra Helsedirektoratet her - Nasjonal faglig retningslinje for diabetes.

I tillegg til å være et kvalitetsforbedringsverktøy for fastlegene, fungerer Noklus diabetesskjema også som et innsamlingsverktøy for registeret. Etter at de nye diabetesretningslinjene ble publisert i september 2016, har Noklus hatt økende antall henvendelser fra legekontor som ønsker å ta i bruk skjemaet.

Her får du mer informasjon om Noklus diabetesskjema.

Her finner du Programvare Noklus diabeteskjema.

Ta kontakt på noklus@noklus.no for gratis programvare og mer informasjon om Noklus diabetesskjema.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen