Rosa 4-studien - Kvaliteten på behandling av type 2 diabetes

  • Rosa 4-studien - Kvaliteten på behandling av type 2 diabetes
De aller fleste av landets cirka 216 000 personer med type 2 diabetes kontrolleres jevnlig hos fastlegen. I studien har vi ønsket å se nærmere på om de får kontrollert alt som retningslinjene anbefaler, og hvor mange som når behandlingsmålene.


Rosa 4 er et samarbeidsprosjekt mellom Noklus, Helse Nord, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Studien inkluderte cirka 10 000 personer med type 2 diabetes med hovedoppfølging i allmennpraksis. Noklus ledet datainnsamlingen. Data fra 2014 ble innhentet og sammenlignet med en tidligere undersøkelse fra 2005. Resultatene viste at blodsukkerkontrollen generelt var god og uendret de siste 10 årene. Blodtrykk og kolesterol hadde forbedret seg i befolkningen, men det var fortsatt forbedringspotensial. Diabetes retningslinjene anbefaler at urin og føtter undersøkes årlig, og at øynene kontrolleres hvert andre år for å oppdage mikrovaskulære komplikasjoner tidlig. I studien var det mindre enn en tredel av personene med diabetes der fastlegene hadde dokumentert urin- og fotundersøkelse. To tredeler hadde dokumentert øyeundersøkelse. 

Vil du vite hvor mange som var daglige røykere, eller hvor mange som nådde behandlingsmålene for blodsukker, blodtrykk og kolesterol? Eller vil du vite hvordan behandlingskvaliteten var sammenlignet med andre land?

Artikkelen, som er skrevet av Åsne Bakke, overlege og PhD stipendiat ved Stavanger Universitetssykehus/Universitetet i Bergen (bildet), kan du lese på siden til BMJ Open Diabetes Research and Care.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen