Plakaten "Urinstrimmel" deles ut til sykehjem og hjemmetjenester

  • Plakaten "Urinstrimmel" deles ut til sykehjem og hjemmetjenester

Noklus har i perioden 2016-2017 hatt mye fokus på urinprøver og urinveisinfeksjon (UVI), og dette har vært "Årets tema" i organisasjonen denne perioden. 

I den forbindelse laget vi tidligere i år en plakat kalt "Urinprøven" til legekontor, og nå har vi også laget en tilsvarende plakat, "Urinstrimmel", som er tilpasset sykehjem og hjemmetjeneste. 

Med denne plakaten ønsker Noklus blant annet å formidle kunnskap om urinprøvetaking og klinisk bruk av urinstrimmel ved diagnostikk av UVI hos eldre pasienter i sykehjem og hjemmetjeneste. Mange eldre har bakterier i urinen uten at det forårsaker sykdom. Dette kalles asymptomatisk bakteriuri, og kan gi samme resultat på urinstrimmel som ved UVI. Asymptomatisk bakteriuri skal ikke behandles med antibiotika. Feil bruk av urinstrimmel kan medføre unødig bruk av antibiotika!

Plakaten viser også prosedyre for urinstrimmelanalyse og prøvebehandling av urinprøve. 

Plakaten kan henges opp på skyllerom e.l. slik at den er synlig for dem som utfører urinstrimmeltesten. 

Plakaten deles ut fra ditt lokale Noklus-kontor. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen