Fokus på siste ledd av prøveprosessen

  • Fokus på siste ledd av prøveprosessen

En prøveprosess kan deles inn i tre deler; preanalyse, analyse og postanalyse. Det kreves gode rutiner og systemer i alle leddene for å sikre riktig prøvesvar til rett pasient. 

Det har vært mye fokus på den preanalytiske og analytiske fasen av prøveprosessen, men den siste delen av prøveprosessen har ikke fått like stor oppmerksomhet. Postanalytisk fase innbefatter resultatoverføring og svarutgivelse. Er denne delen god nok? 

Manuell registreringer av prøveresultater kan være en stor feilkilde, og det er derfor viktig å fokusere mer på overføring av egenproduserte laboratoriesvar til pasientjournal system. 

Laboratoriekonsulent i Noklus Troms og Finnmark, Line Beathe Hofsøy, retter oppmerksomheten mot dette siste leddet av prøveprosessen i sin artikkel "Riktig svar til rett pasient" i nyeste utgave av Helsesekretæren (6-2017).

Artikkelen finner du i spalten "Fra laben", og du kan lese den her

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen