Utsendelsesplan for våren 2018

  • Utsendelsesplan for våren 2018

Noklus har kontrollprogram for de fleste analyser som benyttes ved mindre medisinske laboratorier. For større medisinske laboratorier har vi egne program for enkelte komponenter og formidler kontrollprogram fra andre organisasjoner for øvrige analyser.

Deltakere i Noklus får tilsendt kontrollprøver der konsentrasjonen er ukjent for mottaker. Kontrollene analyseres og resultatene registreres fortrinnsvis på web. Noklus vurderer resultatene mot fasit og mot resultater fra andre deltakere som benytter samme type instrument/metode.

Oversikten over datoer for utsendelse av de eksterne kvalitetskontrollene for våren er nå lagt inn på hjemmesiden. Utsendelsesplanen ligger under den grønne Meny-knappen, under seksjonen "Ekstern kvalitetssikring", klikk her for å komme direkte til utsendelsesplanen.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen