Nasjonal preanalysedugnad - hvordan gikk det?

  • Nasjonal preanalysedugnad - hvordan gikk det?

De fleste feil i laboratoriemedisin skjer i den preanalytiske fasen, altså før prøven analyseres. Denne delen av prøveprosessen består av rekvirering, prøvetaking, prøvebehandling og forsendelse av prøven. 

Noklus sendte høsten 2014, 2015 og 2016 ut invitasjon til alle medisinske laboratorier i Norge om å delta i en nasjonal dugnad for å kartlegge og arbeide for å forhindre preanalytiske feil. I september måned de tre årene ble laboratoriene bedt om å registrere antall feil på mottatte prøver fra primærhelsetjenesten. Feilene ble delt i fire kategorier; identifikasjonsfeil, opplysninger om prøvens rekvirent, prøvetakingstidspunkt og prøvematerialet. 

Hvert laboratorium fikk hvert år tilbakemelding på hvor mange registrerte feil de hadde, sammenlignet med andre laboratorier. Resultatene kunne benyttes av laboratoriet som kvalitetsforbedrende tiltak, og denne type registrering var nyttig for dem som utarbeider rutiner for innsending av prøver til laboratoriet, og for dem som driver veiledning i prøvetaking og prøvebehandling. 

Resultatene viser at det er færrest feil hos dem som gir tilbakemelding til rekvirentene om feil, og der det er innført elektronisk rekvirering. 

Hele artikkelen er publisert i tidsskriftet Bioingeniøren, 10/17, og du kan lese den her

Noklus har i perioden 2014-2016 utarbeidet plakater med ulike preanalytiske budskap, som et ledd i arbeidet med å redusere preanalytiske feil . Under ser du et utvalg av disse plakatene. Du finner alle plakatene her. 

       

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen