Første utsendelse med web-registrering

  • Første utsendelse med web-registrering
Tirsdag 4. juni sendte Noklus ut ekstern kvalitetskontroll for analysen HbA1c. Dette er den første utsendelsen der primærhelsetjenesten får tilbud om web-registrering av kontrollresultater. Registreringsfristen på web er onsdag 12. juni. I første omgang har vi åpnet opp for web-registrering av kontrollprogrammet HbA1c, men etter hvert skal dette bli et tilbud for alle våre kontrollprogram. I tillegg til at kontrollresultatene registreres på internett i steden for å sendes per post, innebærer web-registrering også at vurderingsbrevene skal hentes ned via internett. Du kan lese mer om web-registrering her.
Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen