Nytt EQA-program for nasjonale kvalitetsindikatorer

  • Nytt EQA-program for nasjonale kvalitetsindikatorer

Deltakelse i programmet er frivillig, men leder for Seksjon for sykehuslaboratorier, Gunn B. B. Kristensen, håper at de 70-80 medisinske laboratoriene i Norge ønsker å delta.

En nasjonal arbeidsgruppe med deltakere fra Norsk Selskap for medisinsk biokjemi (NSMB), Bioingeniørfaglig institutt (BFI) og Noklus har utarbeidet fem kvalitetsindikatorer, og følgende tre indikatorer tas i bruk fra høsten 2018:

  • Andel avviste kaliumanalyser grunnet hemolyse 
  • Andel EQA-resultater for HbA1c utenfor Noklus sine akseptgrenser (administreres av Noklus)
  • Svartid for CRP bestilt som Ø-hjelp; hvor mange minutter det tar før 90 % av alle prøvene er besvart for inneliggende pasienter 

Registreringen starter 1. september og skal gå frem til 1. oktober 2018.

Noklus vil på bakgrunn av resultatene fra den første utsendelsen vurdere om omfanget av programmet skal utvides til de to resterende indikatorene.

I første omgang er det kun det enkelte laboratoriet og Noklus som har tilgang til resultatene, men på sikt kan resultater bli rapportert på Helsedirektoratets nettsider, noe som betyr full offentliggjøring. 

Prosjektet ble omtalt i Bioingeniøren i desember 2017, og der kan du lese om pilotundersøkelsen, samt hvem som er med i arbeidsgruppen som utarbeidet kvalitetsindikatorene.

Tidsskriftet Bioingeniøren, desember 2017: "Neste år kan norske laboratorier få testet kvaliteten på arbeidet sitt"

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen