Vedtatt bevilgning betyr tilbud til hjemmetjenester i flere fylker

  • Vedtatt bevilgning betyr tilbud til hjemmetjenester i flere fylker

Noklus startet i 2016 et prosjekt for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. Laboratorievirksomheten i denne delen av helsetjenesten er økende som følge av at flere og sykere brukere behandles i hjemmene sine. God kvalitet på laboratorievirksomheten i hjemmetjenesten fører til at brukerne får god oppfølging og unngår unødvendige sykehusinnleggelser, behandling, konsultasjoner og henvisninger.

Forutsatt finansiering over statsbudsjettet vil gradvis alle hjemmetjenesteenheter få tilbud om deltakelse i Noklus. Den vedtatte bevilgningen i statsbudsjettet 2018 betyr at vi nå kan tilby hjemmetjenester i Troms, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal og Telemark deltakelse i Noklus.  

Fra før har hjemmetjenester i Nordland, Østfold, Sogn og Fjordane, Vest-Agder og Rogaland, inkludert kommuner i Hordaland som sokner til Helse Fonna, fått tilbud om å delta. 

Deltakelse i Noklus innebærer at hjemmetjenesten har et kontinuerlig kvalitetssystem for sin laboratorievirksomhet. Hver enhet får tilbud om lokalt kurs og veiledning i laboratoriearbeid ved besøk og telefonkontakt, og de har tilgang til oppdaterte analyseprosedyrer og e-læringskurs. Via utsendelse av eksterne kvalitetskontroller følges kvaliteten på analysevirksomheten jevnlig, og den enkelte deltaker får tilbakemelding på resultatet og oppfølging ved behov. 
 

Les mer om hjemmetjenesteprosjektet.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen