Noklus med innlegg på oppstartskonferansen for RASK Rogaland

  • Noklus med innlegg på oppstartskonferansen for RASK Rogaland

RASK (Riktigere antibiotikabruk for sykehjem i kommunene) er en antibiotika-intervensjon i regi av Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), som baserer seg på modellene kollegabasert terapiveiledning og antibiotika styringsprogram.  Intervensjonen starter med at ASP arrangerer en oppstartskonferanse der kommunale sykehjem og KAD-enheter(*) samles for å gjennomgå gjeldende antibiotikaretningslinjer og diskutere egen praksis. Du kan lese mer om RASK på hjemmesiden til Antibiotikasenteret for Primærmedisin.
(*) Kommunal akutte døgnenheter

Noklus med innlegg og stand på RASK Rogaland

Oppstartskonferansen for RASK Rogaland blir arrangert tirsdag 30. januar i Stavanger. Laboratoriekonsulentene Anne Marie Aarrestad og Turid Aasland Dahle fra Noklus Rogaland er invitert for å holde innlegget "Kan Noklus bidra i kampen mot unødvendig antibiotikabruk i sykehjem?". De skal orientere om ulike verktøy som kan gi sykehjemsansatte nødvendig kunnskap om korrekt bruk og tolkning av pasientnære analyser. Urinveisinfeksjon og korrekt bruk av urinstrimmeltest er sentrale tema. 

I tillegg til å holde innlegg er laboratoriekonsulentene i Noklus Rogaland også tilgjengelig på stand under hele møtet. Der kan deltakerne få mer informasjon om Noklus og arbeidet vårt. 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen