Artikkel i Sykepleien om laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten

  • Artikkel i Sykepleien om laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten

I studien konkluderes det med at det er viktig med kvalitetssikringssystemer kombinert med tilstrekkelig faglig kompetanse, siden tilbudet av laboratorietjenester utført av hjemmetjenesten er omfattende og involverer et høyt antall ansatte.

I artikkelen kan du lese mer om hvilke laboratorietjenester som ytes for de om lag 145 000 norske brukere av hjemmetjenesten som mottar hjemmesykepleie.

Artikkelen er publisert i Sykepleien, og du kan lese den her:
"Hjemmetjenesten driver omfattende laboratorievirksomhet".

Forfatterne av artikkelen er: Siri Fauli, prosjektleder hjemmetjenesteprosjektet og helseøkonom, Noklus, Haraldsplass sykehus, Sverre Grepperud, professor i helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og Sverre Sandberg, leder og professor, Noklus, Haraldsplass Diakonale Sykehus, Nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer (NAPOS), Haukeland universitetssjukehus, og Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen.

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen