Veiledning i urinprøvetaking er nå oversatt til samisk

  • Veiledning i urinprøvetaking er nå oversatt til samisk

Noklus har laget "Veiledning i urinprøvetaking" for at den kan skrives ut og benyttes i legepraksisen som en hjelp til den som skal ta urinprøve. Veiledningen inneholder informasjon om korrekt prøvetaking, samt felter der pasient skal krysse av for når og hvordan prøven er tatt og hvordan den er oppbevart.

Veiledningen er tidligere oversatt til engelsk, arabisk og somalisk, og nå er den også oversatt til samisk.

Veiledningen er tilgjengelige for Noklus sine deltakere, og ligger under "Min side" i kapittelet "Pasientveiledninger". 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen