To pasientveiledninger på engelsk - nå tilgjengelig på "Min side"

  • To pasientveiledninger på engelsk - nå tilgjengelig på "Min side"

Pasientveiledningene gir viktig informasjon til pasientene, slik at den preanalytiske delen av prøveprosessen blir ivaretatt.

Noklus har tre pasientveiledninger tilgjengelig på "Min side", det er "Veiledning i urinprøvetaking", "Veiledning i avføringsprøvetaking" og "Veiledning for glukosebelastning". De to sistnevnte er nå tilgjengelig på engelsk.

Fra tidligere har vi oversatt "Veiledning i urinprøvetaking" til samisk, engelsk, arabisk og somali. Disse har flere legekontor tatt i bruk, og deler disse ut til dem skal levere inn urinprøve ved neste konsultasjon.

Alle de tre veiledningene er tilgjengelig for deltakere i Noklus, og kan skrives ut ved å logge inn på "Min side" og velge "Laboratorieprosedyrer". Pasientveiledningene ligger nederst i venstremenyen.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen