Nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes

  • Nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes

Forekomsten av svangerskapsdiabetes er økende i de fleste land, og det er kjent at svangerskapsdiabetes medfører en økt risiko for komplikasjoner i svangerskapet. 

Målet med de nye retningslinjene for svangerskapsdiabetes er å sikre den gravide kvinnen god svangerskapsomsorg. 

Laboratoriekonsulent Heidi Hansen i Noklus Buskerud har skrevet en oversiktlig og god artikkel om dette temaet i nyeste utgave av Helsesekretæren (1-2018). 

Artikkelen finner du i spalten "Fra laben", og du kan lese den her: "Nye retningslinjer for svangerskapsdiabetes"
 

Et par tips til våre lesere:
Gi informasjon til dem som skal ta glukosebelastningstest i forkant av testen. Del gjerne ut Noklus sin pasientveileder for glukosebelastning til dem. Denne ligger tilgjengelig på "Min side" for våre deltakere. 

Helsedirektoratet har laget et flytdiagram over laboratorieundersøkelsene som er anbefalt ved svangerskapet. Dette finner du på Helsedirektoratet sin hjemmeside: 
https://helsedirektoratet.no/Documents/NFR/svangerskapsdiabetes/Oversiktsalgoritme%20svangerskapsdiabetes.pdf 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen