Helsedirektoratet med positiv omtale av Noklus sitt arbeid

  • Helsedirektoratet med positiv omtale av Noklus sitt arbeid

I rapporten presenteres nøkkeltall for Noklus sin aktivitet overfor sykehjemmene og status for hjemmetjenesteprosjektet, der prosjektet startet for fullt i 2016. Målet med prosjektet er gradvis å inkludere hjemmetjenesteenheter i hele landet som deltakere i Noklus.

I tillegg omtales kasuistikkutsendelsen på CRP (2016), med deltakelse fra cirka 3900 helsearbeidere, og de 10 000 e-læringskursene våre, som ble gjennomført av helsearbeidere i løpet av 2016.

Du kan lese omtalen av Noklus på side 51 (nederst) og side 52 - hele rapporten finner du her Helsedirektoratets årsrapport 2016 for Omsorgsplan 2020.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen