Preanalytisk utsendelse - hvordan er rutinene hos deg?

  • Preanalytisk utsendelse - hvordan er rutinene hos deg?

Med svar fra nesten 3000 deltakere, vil Noklus ha mulighet til å se «hvor skoen trykker», og kan dermed ev. gjøre prosedyrene tydeligere eller iverksette andre tiltak.

Fra mandag 5. mars er utsendelsen tilgjengelig, og våre deltakere får tilsendt en e-post som inneholder en lenke til utsendelsen, som er i form av en spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen vil også kunne besvares via "Min side".

Samarbeid gjerne med en kollega
Besvarelse av den preanalytiske utsendelsen kan gjerne gjøres som et samarbeid mellom de ansatte. 

Hvorfor har Noklus fokus på dette?
Grunnen til at Noklus fokuserer på preanalyse er at studier viser at de fleste feil i en analyseprosess skjer preanalytisk, og slike feil kan føre til ukorrekte prøvesvar. Ved å kartlegge de vanligste feilene, kan Noklus sette inn tiltak, ev. gjøre endringer i laboratorieprosedyrene, og i neste omgang få ned antall feil som gjøres. Deltakerne vil få en tilbakemelding på spørreundersøkelsen, og kan da bli bevisste egne rutiner og se hvor de kan bli bedre for å sikre god kvalitet på egne pasientprøver.

Bli med på årets preanalytiske utsendelse - til det beste for pasienten!

Svarfrist er 15. mars.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen