Stand på Nasjonal konferanse om alders- og sykehjemsmedisin

  • Stand på Nasjonal konferanse om alders- og sykehjemsmedisin

Laboratoriefaget har en sentral rolle ved diagnostikk av infeksjoner, og Noklus har de siste årene hatt sterkt fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver. Dette kan bidra til å redusere antibiotikabruk i den eldre delen av befolkningen.

To av laboratoriekonsulentene i Noklus Rogaland, Anne Marie Aarrestad og Turid Aasland Dahle, var på plass med stand den første dagen av den nasjonale konferansen i alders- og sykehjemsmedisin. Besøkende på standen fikk informasjon om sykehjemsprosedyrer, kasuistikker og Noklus sine e-læringskurs. Plakater for korrekt utførelse av urinstrimmeltest ble også delt ut. 


Laboratoriekonsulentene Anne Marie Aarrestad og Turid Aasland Dahle informerte de besøkende på standen om Noklus sine bidrag for å redusere antibiotikabruk.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen