Fagmøte for sykehus- og private laboratorier

  • Fagmøte for sykehus- og private laboratorier

Noen av temaene som blir belyst på møtet, er diabetes, erfaring med nye antikoagulantia og laboratorienes rolle i sepsisbehandling. Det vil også bli gruppearbeid som omhandler testing av holdbarhet på blodprøver og deling av resultater mellom laboratoriene.

Møtet er en viktig arena for å knytte kontakter mellom laboratoriene og diskutere felles faglige utfordringer.

Her kan du lese mer om seksjon for Sykehus- og private laboratorier (SPL).

Her kan du finne program for fagmøte 2018.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen