Sykehjemslege? Ikke svart på kasuistikken?

  • Sykehjemslege? Ikke svart på kasuistikken?

Noklus sendte tidligere i vår ut en lenke til sykehistorier tilknyttet bruk av hemoglobin på sykehjem. Vi vet at sykehjemslegene er en travel gruppe og Noklus har derfor valgt å forlenge svarfristen til 18. juni!

Sykehistoriene med tilhørende problemstillinger besvares på internett. Dette kan du som sykehjemslege gjøre nå ved å klikke her.

Besvarelsen tar  10-15 minutter.

Sykehjemslegene vil i ettertid motta tilbakemelding med faglige kommentarer, tilsvarende tilbakemeldingsrapporten for urinkasuistikken.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen