Noklus setter fokus på diabetes

  • Noklus setter fokus på diabetes

Diabetes er en av de hyppigste folkesykdommene, og ubehandlet diabetes kan gi alvorlige komplikasjoner. Noklus ønsker å bidra til økt kunnskap om korrekt diagnostikk, behandling og oppfølging av diabetes, og har derfor opprettet en arbeidsgruppe som de neste to årene skal fokusere på korrekt rekvirering, analysering og tolkning av relevante laboratorieanalyser. Arbeidet med "Årets tema" startet opp i januar, og gruppen er godt i gang med å kartlegge hva de skal fokusere på de to neste årene. 

Arbeidsgruppen har valgt ut flere fokusområder

For HbA1c endres måleenhet fra % til mmol/mol den 30. september 2018. Ny måleenhet medfører helt andre tallverdier, og kan være uvant for både leger, helsepersonell og pasienter. Noklus skal sørge for god informasjon om endringen i forkant. Det er ikke planlagt overgangsperiode der det rapporteres resultater med gammel og ny enhet parallelt.

HbA1c har erstattet glukose som den primære diagnostiske markøren for diabetes i Norge. Likevel har glukose fortsatt betydning for diagnostikk av diabetes i de tilfellene HbA1c ikke kan brukes, f.eks. ved svangerskapsdiabetes.

Noklus mener at den preanalytiske prosessen ved analysering av glukose kan forbedres. Arbeidsgruppen vil jobbe med å optimalisere prosedyrer for prøvetaking og prøvebehandling etter at prøven er tatt. Dette innebærer valg av egnet prøvemateriale, prøvebehandling, oppbevaring og forsendelse.

Aktuelle tall fra Norsk diabetesregister for voksne viser at analysen urin-albumin-kreatinin ratio (U-AKR) i mange tilfeller ikke inkluderes i årskontroll av personer med diabetes. Noklus mener det er veldig viktig for disse å få oppfølging i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer. Noklus jobber derfor med at U-AKR inkluderes i årskontroll for alle pasienter med diabetes.

Arbeidsgruppen

Gruppen er sammensatt av både leger og bioingeniører, og består av:
Lutz Schwettmann, spesialist i Noklus Møre og Romsdal
Gunn BB Kristensen, leder for seksjon Sykehus- og private laboratorier, Noklus
Karianne Fjeld Løvaas, seksjonsleder i Norsk diabetesregister for voksne, Noklus
Thea K Bjørnstad, laboratoriekonsulent i Noklus Hedmark
Camilla Aker, laboratoriekonsulent i Noklus Oslo
Wenche Sletbakk Vie, avdelingsingeniør i seksjon for Ekstern kvalitetssikring, Noklus
Jens Petter Berg, avdelingsleder medisinsk biokjemi, Oslo universitetssykehus

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen