Månedens tema, april: "La venterommet bli et pusterom"

  • Månedens tema, april: "La venterommet bli et pusterom"

Med plakatene "Månedens tema" ønsker Noklus å sette fokus på ett viktig laboratorierelatert tema hver måned.

I april minner vi om at personer som skal ta blodprøve, bør sitte i ro 15 minutter før prøvetakingen. Endringer i kroppens stilling (f.eks. fra sittende til stående) fører til endringer i konsentrasjonen av enkelte komponenter i blodet, og det tar cirka 15 minutter før konsentrasjonen av komponentene er kommet i balanse igjen! Derfor bør pasienter som ikke er sengeliggende, sitte i 15 minutter før prøvetakingen. I tillegg er det slik at referanseområder som er oppgitt for de ulike analysene, er basert på målinger i blodprøver fra personer som har sittet i 15 minutter. 

Denne månedens plakat kan dere henge på venterommet til informasjon for pasientene.

Gjør "Månedens tema" til "månedens snakkis".

Plakaten for april har vi kalt "La venterommet bli et pusterom"

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen