Glukosebelastning - hvordan utføre undersøkelsen?

  • Glukosebelastning - hvordan utføre undersøkelsen?

Glukosebelastning er en laboratorieundersøkelse som sier noe om kroppens evne til å nyttiggjøre seg av glukose. 

Når det skal utføres en glukosebelastning, er det viktig at pasienten er godt informert om undersøkelsen på forhånd, blant annet om viktigheten av faste, og at de må holde seg i ro de to timene undersøkelsen varer.

I tillegg er det viktig å benytte riktig prøvemateriale, og behandle prøven korrekt etter prøvetakingen. 

Dette er noe av det laboratoriekonsulent Mona Torvik, Noklus Møre og Romsdal, omtaler i spalten "Fra laben" i nyeste utgave av Helsesekretæren (2-2018). Du kan lese hele artikkelen her: "Glukosebelastning".

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen