Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Troms

  • Noklus med innlegg og stand på oppstartsmøte for RASK Troms

Laboratorieprøver har en sentral rolle ved diagnostikk av infeksjoner, og Noklus har satt i verk ulike tiltak for å bidra til myndighetenes satsing for å redusere antibiotikabruk i Norge med 30 % innen utgangen av 2020. De siste årene har vi hatt særlig fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon overfor våre deltakere.

Laboratoriekonsulent Anni Kummeneje i Noklus Troms og Finnmark skal ha innlegg på RASK sitt oppstartsmøte i Tromsø 12. april. Hun mener det er viktig at alt helsepersonell kjenner til riktig prøvetakingsmetode, samt begrensninger og feilkilder ved bruk av urinstrimmel. "Sammen med kliniske opplysninger er dette viktig informasjon for legen som skal tolke urinfunnet og vurdere videre behandling", sier Kummeneje. Hun vil også være til stede med stand, og inviterer alle til å komme innom og slå av en prat. 

Noklus har hatt møter med Folkehelseinstituttet (FHI) og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP), der vi orienterer om hverandres satsinger og finner samarbeidsformer for å støtte opp under hverandres arbeid. Dette har ført til utarbeidelse av dokumentene «Sjekkliste urin» og «Urinstrimmelplakat» som utgår fra både Noklus og ASP. I tillegg stiller Noklus opp på oppstartsmøter/konferanser i regi av ASP for å orientere om Noklus' sitt arbeid.

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen