Risikotesting av diabetes i apotek - artikkel publisert i PLOS ONE

  • Risikotesting av diabetes i apotek - artikkel publisert i PLOS ONE

Artikkelen omhandler hvordan tre apotek gjennomførte risikotesting av diabetes. Dette ble gjort ved hjelp av et validert spørreskjema, i tillegg til måling av HbA1c på de deltakerne som viste seg å ha en høy til meget høy risiko for å utvikle type 2 diabetes.

Målet med denne pilotstudien var å finne ut om det var mulig å gjennomføre en tilsvarende studie i større skala, og om måten studien ble gjennomført på fungerte som planlagt.

Studien viste at det var mulig å gjennomføre risikotesting av type 2 diabetes på apotek, men for å identifisere flest mulig med høy risiko, ville det vært fordelaktig med en aldersgrense på 45 år.

En annen viktig forutsetning for et godt resultat var god opplæring av farmasøytene som skal gjennomføre risikotestingen, i tillegg til at apotekene må gjennomføre intern og ekstern kvalitetskontroll for å sikre god kvalitet på målingen av HbA1c.

Hele artikkelen finner du her: "Risk assessment and HbA1c measurement in Norwegian community pharmacies to identify people with undiagnosed type 2 diabetes – A feasibility study."

Det fins ulike medieopplag om temaet på Universitetet i Bergen sine nettsider tabs-formidling.

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen