Postlovendring kan gi dårligere kvalitet på laboratorievirksomhet

  • Postlovendring kan gi dårligere kvalitet på laboratorievirksomhet

Postomleggingen fra 2018 har allerede ført til at en økende andel av forsendelsene først kommer frem ved, eller etter, utløpsdato for kontrollprøvene. Om forsendelsene ved en ytterligere omlegging får enda lenger forsendelsestid enn i 2018, kan det i neste omgang medføre negative konsekvenser for pasientene ved at kvaliteten på laboratorievirksomhet blir dårligere. Det er svært viktig for god kvalitetssikring av laboratorievirksomheten at 100 % av forsendelsene når frem innen to dager.

Posten må frem i tide for å ivareta god kvalitet på medisinske laboratorieundersøkelser
Reduksjon i antall utleveringsdager for brevpost vil få store konsekvenser mht. å ivareta god kvalitet på medisinske laboratorieundersøkelser i Norge. For å ivareta kvaliteten må deltakere i Noklus kunne få tilsendt kontrollmateriale fra Noklus hovedkontor regelmessig. Siden kontrollmaterialet har begrenset holdbarhet, oftest på noen dager, må kontrollene komme frem til våre deltakere i hele landet i løpet av de nærmeste dagene etter at dette er sendt fra Bergen. Selv med postutlevering fem dager per uke erfarer vi at kontrollene ikke alltid kommer frem tidsnok.

Foreslått alternativ på 2,5 dager kan aksepteres
Det foreslåtte alternativet på 2,5 dager per uke kan aksepteres med forutsigbar kvalitet på posttjenestene. Det som da vil være avgjørende, er at ikke bare 85 % av innenlandsk brevpost skal være framme innen 2 dager slik som nå, men nærmere 100 %. Dette fordi kontrollutsendelsene ikke har noen verdi for deltakere som mottar disse etter at holdbarheten er gått ut. Hvis 15 % ikke mottar kontrollene tidsnok, vil dette utgjøre ca. 450 av Noklus sine deltakere, dvs. ca. 450 medisinske laboratorier i Norge.

Norske helsemyndigheter anbefaler medisinske laboratorier å delta i Noklus, som et ledd i å ivareta tilfredsstillende pasientbehandling.

Her kan du lese Noklus sitt høringsinnspill  - Høringsuttalelse fra Noklus.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen