Noklus i møte med Posten om forsinkelser i kontrollutsendelser

  • Noklus i møte med Posten om forsinkelser i kontrollutsendelser

Noklus sender ut 35 000 postforsendelser med kontroller (biologisk materiale) til 3000 medisinske laboratorier årlig. Kontrollene benyttes til kvalitetssikring av laboratorievirksomhetene i Norge, og har begrenset holdbarhet. Analysefristen er vanligvis en uke, og holdbarheten minker desto lengre periode kontrollene oppbevares i romtemperatur i stedet for kjølig. Omleggingen til én felles brevstrøm fra 1. januar 2018 har ført til at en økende andel av forsendelsene fra Noklus først kommer frem ved, eller etter, utløpsdato for kontrollprøvene. Forringes kvaliteten på medisinske laboratorieundersøkelser, kan det i neste omgang gi negative konsekvenser for pasientene.

Spørsmål til samferdselsministeren om nødvendig frakt av biologisk materiale
Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (Krf) stilte 6. april 2018 samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen følgende skriftlige spørsmål: "Hvordan vil statsråden sikre at omstillingen i postsektoren ikke går ut over hurtig og nødvendig frakt av pasientprøver og biologisk materiale?" (Lenke til spørsmålsstilling og svar fra samferdselsministeren er tilgjengelig nederst i saken.)

Ifølge Samferdselsdepartementet er det i konsesjonen stilt krav til Posten som gjør at de aller fleste sendingene fra Noklus skal komme frem i tide, og innen analysefristene som er satt. Men for de mer tidskritiske sendingene har departementet oppfordret Posten til å møte Noklus for å avklare om det er enkelte adressater som er spesielt utfordrende å nå frem til ved postlegging i Bergen.

Noklus ser positivt på dette
Leder i Noklus, Sverre Sandberg, ser frem til å møte representanter for Posten for å diskutere mulige løsninger for å sikre at kontrollutsendelsene når frem i tide. "Det er svært positivt at denne saken er tatt opp i Stortinget og at Samferdelsdepartementet ser alvoret i saken. Jeg håper vi i samtale med Posten kan finne frem til en ordning som gjør at kontrollmaterialet utsendt fra Noklus når deltakerne før utløpsdato."

Forslag om omlegging til færre dager med postlevering fra 2020
Samferdselsdepartementet foreslår omlegging til færre dager med postlevering fra tidligst 2020. Noklus har gitt sin høringsuttalelse til dette, og peker på at det kan gi enda lenger forsendelsestid for kontrollutsendelsene våre, med de konsekvenser det medfører. Ifølge Samferdselsdepartementet er de nå i gang med å vurdere høringsinnspillene.

 Noklus sin høringsuttalelse.

"Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren"

Bioingeniøren: "Noklus advarer om at kutt i postombæringen kan gi dårligere labkvalitet"

"Postlovendring kan gi dårligere kvalitet på laboratorievirksomhet"

 

 

 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen