Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi

  • Utsendelse av ekstern kvalitetskontroll, hematologi

Onsdag 12. juni sendte Noklus ut eksterne kvalitetskontroller til celletellere. Utsendelsen går til de større laboratoriene som deltar på dette kontrollprogrammet. Kontrollene må analyseres umiddelbart ved ankomst siden kontrollmaterialet er fersktappet blod. Dersom kontrollene ikke kan analyseres ved ankomst, må de oppbevares i kjøleskap og analyseres direkte fra kjøleskap. 

Resultatene skal registreres på websiden http://registrering.noklus.no/nkk  innen fredag 14. juni. Brukernavn og passord til siden følger med kontrollmaterialet.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen