Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag

  • Noklus har flere verktøy til hjelp i din laboratoriehverdag

Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten erstattet Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten. Internkontroll er fortsatt et element i den nye forskriften, men begrepet er nå erstattet med styringssystem. På den måten skal det synliggjøres at internkontrollen skal inngå som et element i den daglige driften av virksomheten.

I den nye forskriften er leders ansvar og medarbeiders involvering tydeliggjort, i tillegg er blant annet krav til forbedring, kvalitet og system mer framtredende. 

Noklus kan bidra til å oppfylle krav som gjelder laboratorievirksomheten
Når det gjelder laboratoriearbeidet, har Noklus flere verktøy som kan være til hjelp for å oppfylle krav i forskriften. Deltakere i Noklus har tilgang til disse hjelpemidlene via "Min side", og de ligger klare til å tas i bruk.

Forskriften sier blant annet at virksomhetene skal ha oversikt over kompetanse og behov for opplæring. Noklus sin opplæringsplan i laboratoriearbeid kan brukes for å imøtekomme dette kravet. Opplæringsplanen kan enkelt tilpasses den enkelte virksomhets analyserepertoar, og den er en hjelp både til å systematisere opplæringen og til å dokumentere hvilken kompetanse som finnes i virksomheten. 

Ved opplæring i laboratoriearbeid er Noklus sine laboratorieprosedyrer gode å ha. Deltakerne våre finner blant annet prosedyrer for prøvetaking, prøvebehandling, urinprøver og de ulike analyseinstrumentene. Vi oppfordrer deltakerne våre til å ta dem i bruk - både ved opplæring og som et oppslagsverk.

En annen måte å tilegne seg kunnskap om laboratoriearbeid er å gjennomføre e-læringskurs. Noklus har flere kurs å velge mellom, innen temaene urinprøver, blodprøvetaking og kvalitetsarbeid. 

Både opplæringsplaner, laboratorieprosedyrer og e-læringskurs er aktuelle nå som ferievikar-perioden står for døren. 

Helsedirektoratet informerer 
På Helsedirektoratets nettside er det lagt ut informasjon om Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helsetjenesten, inkludert en fin presentasjon som gir en oversikt over kravene i forskriften. 

Presentasjonen egner seg godt til å informere om forskriften på egen arbeidsplass. 

Lenke til Helsedirektoratet

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen