Spennende lesning og påfyll av ny kunnskap

  • Spennende lesning og påfyll av ny kunnskap

Overlege Helle B. Hager konstaterer at det er viktig å delta på eksterne kvalitetssikringsprogrammer for å sikre analysens riktighet. Men ifølge Hager kan altså deltakelse i slike eksterne kontrollprogrammer også gi deg både påfyll av ny kunnskap og litt spenning i hverdagen. 

Historien hennes handler om et kvalitetskontrollprogram som består av digitale blodutstryk sammen med pasientinformasjon og hematologiske prøveresultater. Deltaker skal rapportere patologiske funn, og til slutt gi et forslag til diagnose. 

Vil du vite hvilken diagnose hun kom fram til, og hvordan overlegen dro nytte av dette ved en senere anledning? Kanskje du kan lære noe nytt? 

Les artikkelen fra Klinisk Biokemi i Norden, nr. 2-2108 her (Side 4-6). 

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen