Nøyaktige blodsukkerresultat?

  • Nøyaktige blodsukkerresultat?

SKUP organiserer utprøvinger av laboratorieutstyr som brukes pasientnært. Blodsukkerapparat beregnet for egenmåling blir testet av laboratorieutdannet helsepersonell, parallelt med en utprøving blant personer med diabetes.

Utprøving av blodsukkerapparat beregnet for egenmåling følger en modell basert på en standardprotokoll fra HELFO, en etat under Helsedirektoratet i Norge. I oversikten som ble presentert i KBN, er resultatene fra de ti seneste utprøvingene vurdert i forhold til gitte kvalitetskrav for blodsukkerapparat som brukes til egenmåling (15 %), men også mot et strengere 10 % krav. I artikkelen kan dere lese mer om hvordan utprøvingene gjennomføres, og se hvordan de ti glukoseapparatene presterer i forhold til gitte kvalitetsmål.

Les artikkelen i KBN (3-2018, se side 34-35).

Les mer om SKUP      

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen