Ny kvalitetsindikator viser at mange har for høyt blodsukker

  • Ny kvalitetsindikator viser at mange har for høyt blodsukker

God diabetesbehandling forebygger og forsinker utvikling av senkomplikasjoner ved diabetes. Anbefalt behandlingsmål for HbA1c er vanligvis rundt 7 % (53 mmol/mol).

Kvalitetsindikatoren viser andelen av pasienter med type 1 diabetes som ved årskontroll har HbA1c under eller lik 7 % (53 mmol/mol), og andelen som har HbA1c over eller lik 9 % (75 mmol/mol). 

Data er hentet fra Norsk diabetesregister for voksne, og registeret mottok data fra 42 behandlingssteder i 2017.

Funnene viser at på landsbasis oppnår gjennomsnittlig 22 % av pasientene som har vært til kontroll behandlingsmålet, mens 18,4 % av pasientene var dårlig regulert med en HbA1c større eller lik 9,0 % (75 mmol/mol). 
Andel pasienter som er dårlig regulert varierer mellom landets diabetespoliklinikker. 
Funnene indikerer at det er behov for kvalitetsforbedring.

Funnene er presentert på www.helsenorge.no og du kan klikke her for å komme direkte til den aktuelle indikatoren. 

Lenke til Norsk diabetesregister for voksne

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen