Årets landskonferanse er lagt til vakre Bodø

  • Årets landskonferanse er lagt til vakre Bodø

Arbeidsgruppen som jobber med «Årets tema» står for den delen av programmet som omhandler diabetes. Noklus har fått ansvaret for informasjon vedrørende overgangen fra "%" til "mmol/mol" for HbA1c, og dette er naturlig nok blant temaene som blir belyst på konferansen. Tor Claudi, overlege ved medisinsk klinikk, Nordlandssykehuset Bodø, vil snakke om "De viktigste utfordringer for diabetesomsorgen i Norge». Videre vil sykehjemslege i Noklus, Svein Ivar Fylkesnes, snakke om "Diabetes-behandling og oppfølging hos eldre pasienter: Spesielle utfordringer på sykehjem og i hjemmetjenesten". Endokrinolog og doktorgradsstipendiat Åsne Bakke fra Noklus, Stavanger Universitetssykehus og Universitetet i Bergen, skal presentere "Viktige resultater fra Rosa 4-studien».

Landskonferansen er et viktig møtested for ansatte i Noklus, der erfaringer utveksles og gode ideer bringes videre til kolleger. I tillegg er det en arena for å legge planer for framtiden. Leder Sverre Sandberg sier at noe av det viktigste på denne konferansen er å legge grunnlaget for en ny strategiplan for Noklus. «Noklus må ikke hvile på sine laurbær, men stadig være endringsvillig og i takt med den laboratoriemedisinske utviklingen». Seniorrådgiver Svein Høegh Henriksen i Helsedirektoratet, administrerende direktør i Helse Nord RHF, Lars Vorland, og generalsekretær i legeforeningen og styreleder i Noklus, Geir Riise, skal holde innledninger til gruppearbeid om strategiplanen.

Dette er noe av det som står på programmet under landskonferansen i Bodø. Slike samlinger med faglig påfyll er viktige for at vi i Noklus skal få ny kunnskap som vi kan bringe videre til våre deltakere.

Les mer om gruppen for «Årets tema» - hvem er de og hva skal de fokusere på.  "Noklus setter fokus på diabetes".

Les mer om Rosa 4-studien.

Kategori: Aktuelt
Noklus,
Boks 6165,
5892 Bergen
Telefon: 55979500
Faks: 55979510
E-post: noklus@noklus.no
Org.nr: 984 027 737
Besøksadresse:
Haraldsplass Diakonale sykehus,
Ulriksdal 8, 5009 Bergen